วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ ACOPUS) และเทคนิคการสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ

                         สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ ACOPUS) และเทคนิคการสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างประเทศ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT หมาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

โทรศัพท์   : 0 612 732 233

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.