วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กำหนดจัดอบรม

  • วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักวิจัยและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วิทยากรโดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ link: https://forms.gle/qfoxxy5qCbuRRi3d9 รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย