วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

          ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเผยแพร่ราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โดยโครงการฯ กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

          รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

          รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

          รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

          รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

          รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

          รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จึงขอเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายระเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์ 085 222 4218 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thailocalsu.com             

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.