ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2

Spread the love

คณะเทศโนโลยี วิทยาลัยเทศโนโลยีสยาม ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม(ACM)สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล้กทรนิกส์ (lEEE)สมาคมอินเตร์เน็ตแห่งประเทศไทย (ISOC)ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “พัฒนานวัตกรรมและเทศโนโลยีสูเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 เเวลา 8.00 น. – 17.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ชั้น 4 อาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทศโนโลยีสยาม
จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ตลอดผู้ที่สนใจในอุดมศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรม ดั้งนี้
1. เข้าร่วมประชุมฟังแนวคิด ประสบการณ์ผู้เชียวชาญ
2.เข้าร่วมเสนอผลงงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ
โดยเปิดรับบทความวิจัย ทั้ 4 ด้าน คือ 1.ด้านวิศวรรมศษสตร์และอุสาหกรรม 2.ด้านวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี 3. ด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 4.ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ เปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 – 10 พฤภาคม 2561 ทางอีเมลล์:techcon2018@outlook.co.th สถานที่จัดงาน ณ อาคราเฉลิมพระเกียติ (อาคาร9) วิทยาลัยเทศโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ
ติตต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร 02-878-5043

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.