ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ ประจำปี 2562

Spread the love

                 สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.)  เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิจัย นัสถิติ นักวัดผล และนักประเมินผลทางสังคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ๆ ซึ่งสมาคมได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่าง ๆ รวม 11 หลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ

<<ดาวน์โหลดไฟล์แนบ>>

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเรขาธิการสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาการและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10300

โทรศัพท์           : 0 2218 2565 97 ต่อ 7200

                          : 0 2218 2559

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.