วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์” รุ่นที่ 3/2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

                     ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเรื่องจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์” รุ่นที่ 3/2562  จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 101 ประชาคม อุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อท่าน เพียง 600 บาทเท่านั้น สามารถแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการอบรม ในแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ https://tinyurl.com/bio3-2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-849-6220 (นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง)

E-Mail   : mucerif.mahidol@gmail.com
FAX        : 02-849-6274

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.