ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

Spread the love

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ: การเข้าอบรมต้องไม่ตำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตร

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม เป็นค่าธรรมเนียม รวมค่าเอกสาร ค่าอาหาร สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
เลขที่บัญชี 405-413021-7 ดังนี้
1. ค่าลงทะเบียนการอบรม 1,000 บาท (รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)
2. หากลงทะเบียนแล้วศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ไม่สามารถคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี
3. กรุณาส่งหลักฐานการโอนค่าลงทะเบียน ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ มาที่ E-mail: walija@kku.ac.th พร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุล ของผู้ลงทะเบียนไว้

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อาคารอธิการบดี 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทร.
มือถือ 089-7141177หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณวาลิณี จันทนประเสริฐ E-mail: walija@kku.ac.th

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhad4HACjPw_zYKgd-sWdA362sWcvMO42k3QO2s84waKZvag/viewform

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.