ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม”คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข ประจำปี 2561″

Spread the love

ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชมรมจริยธรรมวิจัยในคนประเทศไทย(FERCIT) ได้จัดโครงการอบรรม”คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มข ประจำปี 2561″ ในวันที่ 25- 26 กรกฎาคม 2561 ๊ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชวาดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น ได้มี มีคณะกรรมการ ได้มีให้ ความรู้ ความเข้าใจในการพิจาณาจริยธรรมการวิจัยในรูแปบบต่างๆ เพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมมีมาตรฐานและคุณภาพในวิจัยรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การพิจารณาจริยธรรม การเสวนากลุมย่อย และและการบรรยาย จากชมรมจริยธรรมวิจัยในคนประเทศไทย(FERCIT) รับสมัครเข้าอบรมที่เป็นคณะการจริยาธรรมภายในและภายนอก จำนวนทั้งหมด 200 คน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.