ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10 โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Spread the love
ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10 โดยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

          ด้วย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศทจ.วช.) และ Huaqiao University (HQU) มีกำหนดจัดงานการสัมมนา วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 10 หัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยไทย-จีน สู่ความร่วมมือและพัฒนาโชคชตาร่วมกัน” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานครฯ โดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย และจีนในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ของไทยและจีน กิจกรรมการสัมมนาฯ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงาน วิชาการของนักวิจัยไทยและจีน ภายใต้ 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) ภูมิวัฒนธรรมจีน-ไทย 3) ผลกระทบของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ต่อความสัมพันธ์จีน-ไทย 4) การค้า การลงทุนและการเงิน 5) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) กลไกลความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และความสัมพันธ์จีน-อาเซียน และ 6) ชาวจีนโนทะเลรุ่นใหม่ และการเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาไทย ในการนี้ ทางศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในการนำเสนอในงานสัมมนาฯ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรฯ 085-244-4452 หรือ 080-203-1780 หรือเว็บไซต์ : http://www.vijaichina.com/events/2256

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย