ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ ” TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY “

Spread the love

                      ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเอเชียแปชิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8  ภายใต้หัวข้อ ” TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY ” ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าวฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pit.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โทรศัพท์  : 0-2104-9099 ต่อ 8004

โทรสาร    : 0-2104-9098

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.