วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการขยายเวลารับผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการะดับชาติ VUNC 2020 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

                       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง “บทอุดมศึกษาไทย : การพัฒนาผู้เรียนและทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruptive Technology” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

                      ในการนี้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมส่งผลงานเข้าประชุมดังกล่าว โดยได้ขยายเวลาการลงทะเบียนและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://vunc2020.vu.ac.th/index.html   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โทรศัพท์ 0 4400 9711 ต่อ 233

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.