ขอแจ้งขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019

Spread the love

                          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีกำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และ ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการให้สอดรับกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่การเจริญเติบโตเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC  และเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์การเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นที่รู้จัก สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จึงขอแจ้งการขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ i-seec2019.rmuti.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร

โทรศัพท์   : 042 772285

โทรสาร     : 042 772158

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.