คณะนักวิจัยโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเลย

Spread the love

คณะนักวิจัยโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 19 พ.ค. 2565 คณะนักวิจัยโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดเลย เข้าพบนายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล นายอำเภอท่าลี่ และลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย