จัดประชุมฟังผลการประเมินครั้งที่ 1/2565

Spread the love

จัดประชุมฟังผลการประเมินครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 พ.ค. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมฟังผลการประเมินครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย