จัดประชุมสัมมนา “อัตลักษณ์ตัวตนของอาฮี” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมสัมมนา “อัตลักษณ์ตัวตนของอาฮี” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อค้นหาและนำเสนออัตลักษณ์ที่แท้จริงของอาฮี

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.