จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่เปลี่ยนแปลง”

Spread the love

 

                          วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่เปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลภัสรดา พิชญาธิรนาถ เป็นพิธีกรบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหสารสนเทศ (อาคาร 20) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.