จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Spread the love

                     วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย โดย นายประชารัฐ ราศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดพิธี และนางสาวเนตรดาว เฝ้าทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัชชา สมจันทร์ เป็นพิธีกรบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหสารสนเทศ (อาคาร 20) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.