วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อจัดจำหน่ายและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ให้กับกลุ่มเชือกมัดฟางอำเภอปากชม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อจัดจำหน่ายและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน" ให้กับกลุ่มเชือกมัดฟางอำเภอปากชม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อจัดจำหน่ายและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ให้กับกลุ่มเชือกมัดฟางอำเภอปากชม โดยมี น.ส.ทิพย์อาภา เมืองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอปากชม เป็นวิทยากร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย