จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Spread the love

                           วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดอบรมดังกล่าวฯ และได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เป็นพิธิกรบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.