วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีใหม่ ณ บ้านผาหวาย (ภูป่าเปาะ)

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีใหม่ ณ บ้านผาหวาย (ภูป่าเปาะ)

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถีใหม่ ณ บ้านผาหวาย (ภูป่าเปาะ) ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย