ทีมวิจัยแก้วมังกร นำผลงานวิจัย ขนมขาไก่แก้วมังกร มาทดลองตลาดขายนักท่องเที่ยวและนำเสนอผลงานต่อตัวแทนแขวงไชยบุรีและแขวงหลวงพระบาง

Spread the love

ทีมวิจัยแก้วมังกร นำผลงานวิจัย ขนมขาไก่แก้วมังกร มาทดลองตลาดขายนักท่องเที่ยวและนำเสนอผลงานต่อตัวแทนแขวงไชยบุรีและแขวงหลวงพระบาง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ทีมวิจัยแก้วมังกร นำผลงานวิจัย ขนมขาไก่แก้วมังกร มาทดลองตลาดขายนักท่องเที่ยวและนำเสนอผลงานต่อตัวแทนแขวงไชยบุรีและแขวงหลวงพระบาง ณ สกาววอล์ค อ.เชียงคานจังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย