นักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย

Spread the love

นักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลยประชุมกับ อาจารย์ถนอมสิน พลลาภ และ อาจารย์อโศก พลบำรุง นักวิจัยจากทีมกลาง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลยประชุมกับ อาจารย์ถนอมสิน พลลาภ และ อาจารย์อโศก พลบำรุง นักวิจัยจากทีมกลาง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย