นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 50 ผลิตภัณฑ์ งวดที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้าง

Spread the love
นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 50 ผลิตภัณฑ์ งวดที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้าง
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 50 ผลิตภัณฑ์ งวดที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation) ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย