วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

บพข.แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ platform 3 Program 10 : BCG in Action จำนวน 7 แผนงานย่อย

บพข.แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ platform 3 Program 10 : BCG in Action จำนวน 7 แผนงานย่อย

บพข.แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ platform 3 Program 10 : BCG in Action จำนวน 7 แผนงานย่อย ดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง
2. การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บำบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน
3. การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยได้ทางชีวภาพ
4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
6. แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
7. ระบบคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility) และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

– ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1-3 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย และมีเส้นมางไปถึงเป้าหมายรายปีแสดงไว้อย่างชัดเจน
– เป็นโครงการที่มี TRL 4 ขึ้นไป โดยนักวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ยกเว้นโจทย์วิจัยที่มีการระบุ TRL ไว้เป็นระดับอื่น
– ถ้ามีงบสมทบจากผู้ใช้งานหรืออุตสาหกรรม หรือการสนับสนุนอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Incash ร้อยละ 10% จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ยื่นตั้งแต่วันนี้ 24 ก.ค. – 23 ส.ค. 63 (23.59 น.) ในระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งแบบ word และ pdf. และต้องมีการศึกษารูปแบบลักษณะโมเดลธุรกิจด้วย

หากนักวิจัยได้ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ ขอให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (Vat form) ตามแบบฟอร์มของ มช. ส่งผ่านต้นสังกัดมายัง สบว. เพื่อยืนยันการยื่นข้อเสนอโครงการค่ะ

ที่มา : https://www.nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308

รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

256307242055346651768.pdf   

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC_form_proposal.docx
กรอบโจทย์ประกาศทุน PMU C_64.pdf
ข่าว : ทุนวิจัย
วันที่ประกาศข่าว : 24 ก.ค.63
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ก.ค.63)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.