บริการคลินิกวิจัย การให้คำปรึกษา ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

Spread the love

บริการคลินิกวิจัย การให้คำปรึกษา ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นักวิจัย โดย นายพลสยาม สุนทรสนิท ได้มาขอรับบริการปรึกษา เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศถิวรวรรณ สมบัติ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย