บริการคลินิกวิจัย การให้คำปรึกษา ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย​

Spread the love

บริการคลินิกวิจัย การให้คำปรึกษา ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย​

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นักวิจัย โดย นายอภิชา ปลัดกอง ได้มาขอรับบริการปรึกษา เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย