บริการคำปรึกษา การปิดโครงการวิจัย/การส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่จัดสรร

Spread the love

บริการคำปรึกษา การปิดโครงการวิจัย/การส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่จัดสรร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดบริการคำปรึกษา การปิดโครงการวิจัย/การส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่จัดสรร

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย