วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คลินิกวิจัย LRUสถาบันวิจัยและพัฒนา

บริการคำปรึกษา การปิดโครงการวิจัย/การส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่จัดสรร

บริการคำปรึกษา การปิดโครงการวิจัย/การส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่จัดสรร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดบริการคำปรึกษา การปิดโครงการวิจัย/การส่งหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่จัดสรร

Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย