บริการปรึกษาการจดทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน

Spread the love

บริการปรึกษาการจดทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นักวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คชสีห์ เจริญสุข และดร.มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์ มาขอรับบริการปรึกษาการจดทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ลวดลายบนวัสดุแผ่นผืน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย