ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Spread the love
ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในฐานะเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เขตพื้นที่ 1 (จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ)

          สาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงขอประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์ นักวิจัย ในหน่วยงานของท่านที่สนใจขอรับทุน จัดทำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) จัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ที่ http://rdi.udru.ac.th 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.