วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั่นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน ประจำปี 2563

                      ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกัน และได้ร่วมกันดำเนินโครงแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั่นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน ประจำปี 2563 จึงได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั่นตามโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th    หรือ คลิ๊กที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองการต่างประเทศ

โทรศัพท์    : 0 2579 2690

โทรสาร      : 0 2561 3049

 

Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย