ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

Spread the love

ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564

ทุนวิจัยการจัดการความรู้ ปี 2563 อนุมัติโครงการ 113 โครงการ ให้ทุนเยอะมาก โครงการละประมาณ 5 แสนบาท …ตรวจสอบประเด็น รายชื่อที่ได้ทุนในปีก่อน แล้วเขียนโครงการ แนะนำให้ส่งครับ (ปีที่แล้วผมแนะนำผ่าน 15 โครงการ)
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6341

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.