ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

Spread the love
ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

          มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครชิงทุนเพื่อไปทำการวิจัยเชิงวิชาการ หรือวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาขาอาชีพ ภายใต้กรอบความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียน ณ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถาบันคลังสมอง ในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3-4 เดือน ภายใต้โครงการ Fulbright U.S. – ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับอาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยในไทย ข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรจากภาคเอกชน สถาบันคลังสมอง และองค์การพัฒนาเอกชน ผู้สนใจสมัครชิงทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org/2021usas  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์พร้อมเอกสารประกอบ ภายในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.