วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาอาชีพชุมชนและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2566

แหล่งทุน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน และโครงการเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

อาจารย์/นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านทางอีเมล tpipp.research@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://op.mahidol.ac.th/ra/2023/02/22/20230222_tpi/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย