ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ “New Normal for Thai Leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย” โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาหัวข้อ “New Normal for Thai Leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย” โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          เนื่องจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย ได้มีกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “New Normal for Thai Leaders วิถีใหม่สำหรับผู้นำไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ณ อาคาร KX – Knowledge Exchange for Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมการจัดงานสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าวฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.