ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดผ้าไทเลย” เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ โดยกำหนดจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 07.00 น. – 16.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ขอเชิญชวนเยี่ยมชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 0-4281-1773

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย