ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Spread the love
ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวศภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัยสู่ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” โดยเปิดโอกาศให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภาพภายใต้วิกฤต ความร่วมมือของคนไทย เพื่อเก็บรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และภาพความทรงจำสำหรับคนไทยทั้งประเทศในยามวิกฤต และจะนำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านโซเซียลมิเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ นิทรรศการและช่องทางอื่นๆ

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้กับผู้สนใจการถ่ายภาพ ซึ่งผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกาศจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ www.rest.or.th  โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายระเอียด พร้อมส่ง username และ password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทำการ Upload ภาพถ่ายทางออนล์ได้ทันที โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น.

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.