วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
  • เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aru.ac.th/arucon/2022/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์. 0-3527-6577, 061-315-2297
โทรสาร. 0-3532-2082
Email. arucon@aru.ac.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย