วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน “RAINS for Thailand Food Valley” ภาคอีสานตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน
“RAINS for Thailand Food Valley”
ภาคอีสานตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยบริหารจัดการโครงการ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาซน) หรือ สวก. ได้สร้างเครือข่ายบริหารงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารในแต่ละภูมิภาค มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการทุกกลุ่มของประเทศไทยเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยงานวิจัย ภายใด้โครงการตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง RAINS for Thailand Food Valley

การส่งข้อเสนอโครงการ

  • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
  • สามารถส่งไฟล์มายังอีเมล foodvalley.northeastern@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

(1) รายละเอียดโครงการ RAINS for Thailand Food Valley

(2) ขอบเขตและหลักการดำเนินงานวิจัย

(3) คู่มือ Unit Cost

(4) สรุปข้อเสนอ ปี 2565

(5) ตัวอย่าง SP ขิงดอง

(6) แบบข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

(7) หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย