ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Spread the love

                       โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 3 ISSN : 1905-9949 และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                       โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยออกเผยแพร่ทุกๆ ปีๆ ละ 2 ฉบับ หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 044 041597 หรืออีเมล์ nang170952@srru.ac.th   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการบัณฑิตศึกษา

โทรศัพท์    : 0 4404 1597

เว็บไซต์      : https://bandhit.srru.ac.th

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.