วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conferenceข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2566 และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.) ครั้งที่ 1 (1/2566)

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.) ประจำปี พ.ศ. 2566
และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.) ครั้งที่ 1 (1/2566)

ด้วยเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง “ถอดรหัสการบริหาร ทรัพยากรบุคคลสู่ความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษา : How Effective Human Resource Management Shapes the Success of Higher Education Institutions” ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษา มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสำคัญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา

นอกจากนี้ ในวันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.) ครั้งที่ 1 (1/2566) ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.council-uast.com/conference2/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-849-6297-8
โทร. 089-665-3366
E-mail: najtakorn.pra@mahidol.ac.th

Avatar photo

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย