ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

Spread the love

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดียในการเดินทางไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/400fd365 และดำเนินการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ www.aistic.gov.in หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัดกระทรวง กองการต่างประเทศ
โทร. 02-610-5408 (ธีรธร)
โทรสาร. 0-2354-5570
emali. teeratorn.l@mhesi.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย