วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) และส่งเสริมการแบ่งปันเครื่องมืออำนวยความสะดวกสำหรับการวิจัยขั้นสูงระหว่างนักวิจัยประเทศในภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่างภูมิภาคอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย เชื่อมโยงเครือข่ายหรือโครงการวิจัยของภูมิภาคอาเซียนและประเทศอินเดียในปัจจุบัน และพัฒนาขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์และสถาบัน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมการทำวิจัยและการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการรุ่นใหม่

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1C6bs0YTRB863YKcT3R-X0LCkKGMirjVG

ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาของสาธารณรัฐอินเดีย) หากประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ Raj Kumar Sharma ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sharma_rk@nic.in หรือ ASEAN Secretariat ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ Science&TechnologyDivision@asean.org

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานปลัดกระทรวง
กองการต่างประเทศ
โทร. 02 610 5408 (ธีรธร)
โทรสาร. 0 2354 5570
E-mail. teeratorn.l@mhesi.go.th

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย