ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routing to Research : R2R) รุ่นที่ 2

Spread the love
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routing to Research : R2R) รุ่นที่ 2

          ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routing to Research : R2R) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 คน โดยมีค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 4,500 บาท หากประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมกรุณากรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.