ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

Spread the love
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

                ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ประกอบกับรัฐบาลประกาศให้มหาวิทยาลัยปิดทำการเรียนการสอน อาจมีผลกระทบล่าช้าในการจักส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ โดยให้ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น ได้เปลี่ยนกำหนดการให้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.