ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Spread the love

                       ด้วยสำนักงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ  54 ปีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ  ”Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis” ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. ณ   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   โดยสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th ” หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ” ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข ๐๒-๗๒๗-๓๓๐๐ , ๐๒-๗๒๗-๓๓๑๒

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.