วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

           ด้วยสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 หัวข้อเรื่อง การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น. ในรูปแบบ Hybrid Conference จัดงาน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และระบบออนไลน์ผ่านทาง Zipevent Live (รับลิงก์ช่องทางเข้าร่วมงานเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ) ในการนี้ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเชิญชวนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://conference.nida.ac.th  “หัวข้อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ” ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.