วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science and Technology ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science and Technology ครั้งที่ 1

ด้วย คณะเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science and Technology ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ
  • เพื่อให้เกิดกลไกการเชื่อมโยง สร้างเครือข่าย และเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และประเทศต่าง ๆ ร่วมกัน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.at/cdrCV

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภั ลี้สงวน โทร. 043-754085
โทรสาร. 043-754086

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย