วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3

ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 3

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักบริกาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
  • เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการทําหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น นั้น

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 087-177-7866, 089-555-6661

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย