วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและภายนอก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย สร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงาน และส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมฯ ดังกล่าว สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://natres.psu.ac.th/ainr/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร. 0-7428-6060
E-mail. ainr.psu@gmail.com

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย