ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

Spread the love

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค New Normal ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารพัชรกิติยาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศได้อย่างยั่งยืน

สามารถส่งบทความได้ที่: E-mail : huso.sskru.journal@gmail.com

เวลาในการส่งบทความ

  • ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

(1) เอกสารสำหรับดาวน์โหลด HUSO CON2022

(2) ลงทะเบียนนำเสนอบทความ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 087-4508085 (อาจารย์วิภาดี ทวี ผู้ประสานงาน)
โทร. 086-994-4229 (อาจารย์พัณณิตา นันทะกาล)

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย